دسامبر 26, 2019

سپ (SAP)

تحلیل سازه ابزاری برای طراحی سازه است که امروزه تقریباً منحصراً به کمک کامپیوتر و با استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری انجام می‌شود. اساس بیشتر نرم‌افزارهای تحلیل سازه، روش‌های عددی هستند. روش‌های عددی زیادی تاکنون توسعه یافته‌اند که از بین آن‌ها می‌توان به روش المان محدود، روش المان مرزی، روش تفاضل […]
دسامبر 18, 2019

فونداسیون ماشین‌آلات

عملکرد، ایمنی و دوام ماشین‌ها به میزان زیادی به طراحی، ساخت و اندرکنش آن‌ها با محیط وابسته است. لذا به منظور ارتقا این کمیت‌ها، ماشین‌ها نیازمند یک سیستم فونداسیون هستند. دراصل فونداسیون ماشن‌آلات باید به نحوی طراحی شوند که در برابر بارها، نیروهای دینامیکی و ارتعاشات آن‌ها مقاومت کرده و […]