اکتبر 23, 2019

برآورد هزینه پروژه مهندسی

روش­‌های برآورد هزینه به دو دسته بزرگ تصادفی و قطعی تقسیم می‌­شوند. روش برآورد تصادفی: در این روش که بیشتر در فازهای قبل از اجرا ، یعنی فازهای برنامه‌ریزی، امکان سنجی و توسعه طراحی به کار می­‌رود؛ متغییر مستقل مورد استفاده در الگوریتم برآورد، عموماً پارامتری است که اندازه مستقیمی […]