اکتبر 23, 2019

برنامه زمانبندی پروژه ­مهندسی

اجرای پروژه‌های پیچیده امروزی نیازمند انجام شمار زیادی از کارها و فعالیت­‌هاست؛ و تلاش برای انجام یک پروژه بدون یک طرح و برنامه دقیق مانند تلاش برای رانندگی به یک مکان ناشناخته بدون همراه داشتن نقشه است. منظور از طرح و برنامه دقیق، برنامه مدیریت زمانبندی پروژه است؛ یعنی فرآیند […]