فوریه 22, 2020

فونداسیون مخازن ذخیره

مخرن ذخیره، ظرفی برای نگهداری مایعات، گازهای فشرده شده و یا حتی مواد جامد است که برای انواع کاربردهای فرآیندی استفاده می‌شود. آنچه یک مخرن ذخیره را از ظروف تحت فشار (Pressure Vessels) متمایز می‌سازد، فشار است. مخازن ذخیره بدون فشار داخلی (تحت فشار اتمسفریک) و یا تحت فشار داخلی […]