ژانویه 13, 2023

مهارت‌های ضروری و کاربرد PTC Mathcad در محاسبات فنی

برنامه نرم افزاری PTC Mathcad یک برنامه قدرتمند و با استقبال گسترده در دنیا برای تهیه و سازماندهی محاسبات فنی و مهندسی است. آموزش Mathcad معمولاً در دو تراز مقدماتی و پیشرفته انجام می‌شود. دوره حاضر ترکیبی از هر دو تراز است.