اکتبر 23, 2019

صورت وضعیت

صورت وضعیت (Invoice یا billing) سندی است که یک پیمانکار، پیمانکار جزء یا تامین کننده، هنگامی که مشتری یا کارفرما برای کار انجام شده، بدهکار می­‌شود، تهیه و به مشتری خود ارسال می­‌کند. در نتیجه صورت وضعیت با ایجاد یک حساب قابل دریافت، برای کارفرما یک تعهد پرداختی ایجاد می‌­کند.صورت […]