ژانویه 13, 2020

سیف (SAFE)

نرم‌افزار SAFE محصول شرکت Computers and Structures (CSI) است که به طور خاص برای تحلیل و طراحی پی‌ها و دال‌ها تهیه شده است. مدل‌سازی این نوع سازه‌ها در برنامه SAFE بسیار راحت و سریع انجام می‌شود. این برنامه تمام اجزای دال‌ها و پی‌ها را می‌شناسد و طراحی آن‌ها را براساس […]
دسامبر 30, 2019

ایتبس (ETABS)

برای طراحی هر سازه‌ای ابتدا باید آن را تحلیل نمود. منظور از تحلیل یک سازه، بررسی سازه از دیدگاه مقاومت، سختی، پایداری و ارتعاش است. نقطه شروع تحلیل، تهیه یک مدل CAD (دیاگرام آزاد) از سازه است که بر مبنای این مدل یک مدل ریاضی تهیه می‌شود. به عبارت دیگر […]
دسامبر 26, 2019

سپ (SAP)

تحلیل سازه ابزاری برای طراحی سازه است که امروزه تقریباً منحصراً به کمک کامپیوتر و با استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری انجام می‌شود. اساس بیشتر نرم‌افزارهای تحلیل سازه، روش‌های عددی هستند. روش‌های عددی زیادی تاکنون توسعه یافته‌اند که از بین آن‌ها می‌توان به روش المان محدود، روش المان مرزی، روش تفاضل […]
دسامبر 18, 2019

فونداسیون ماشین‌آلات

عملکرد، ایمنی و دوام ماشین‌ها به میزان زیادی به طراحی، ساخت و اندرکنش آن‌ها با محیط وابسته است. لذا به منظور ارتقا این کمیت‌ها، ماشین‌ها نیازمند یک سیستم فونداسیون هستند. دراصل فونداسیون ماشن‌آلات باید به نحوی طراحی شوند که در برابر بارها، نیروهای دینامیکی و ارتعاشات آن‌ها مقاومت کرده و […]