اکتبر 23, 2019

نقشه­ های کارگاهی و ازبیلت

نقشه­‌های عین ساخت (As-built drawings) مدارک رسمی پروژه هستند که در زمان ساخت و اجرا تهیه می­‌شوند. در فرآیند تهیه نقشه­‌های عین ساخت، نقشه­‌های ” عین طراحی” (As-designed) و مشخصات اولیه قرارداد مورد بازنگری قرار می­‌گیرند تا تمام اضافات، حذفیات، و تغییرات انجام شده در حین ساخت پروژه، نظیر اصلاحات […]