دسامبر 10, 2019

اکسل و ویژوال بیسیک (Excel and VBA)

تحلیل و طراحی مهندسی فرآیندی سیستماتیک برای حل مسائلی است که در زمینه‌های مختلف مهندسی ظاهر می‌شوند. جهت انجام موفقیت‌آمیز این فرآیند، مهندس باید اولاً با تکنیک‌های عمومی تحلیل و طراحی آشنا باشد، ثانیاً باید از ابزار مناسبی برای انجام این کار استفاده نماید. صفحات گسترده و به طور خاص […]