دسامبر 26, 2019

سپ (SAP)

تحلیل سازه ابزاری برای طراحی سازه است که امروزه تقریباً منحصراً به کمک کامپیوتر و با استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری انجام می‌شود. اساس بیشتر نرم‌افزارهای تحلیل سازه، روش‌های عددی هستند. روش‌های عددی زیادی تاکنون توسعه یافته‌اند که از بین آن‌ها می‌توان به روش المان محدود، روش المان مرزی، روش تفاضل […]