اکتبر 23, 2019

مشخصات فنی

مدارک هر قرارداد ساخت و اجرا، به دو دسته تقسیم می‌شود. مدارک اداری و قانونی قرارداد، شامل موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی، و مدارک فنی قرارداد، شامل نقشه‌ها و مشخصات. مشخصات، بخش فنی و مکتوب قرارداد ساخت و اجرا است. در حالی که نقشه­‌ها، مقادیر، ابعاد و روابط هندسی […]