دسامبر 10, 2019

مت کد (Mathcad)

اسناد طراحی و مهندسی معمولاً شامل گزارشات اطلاعاتی، محاسبات، گزارشات طراحی، نقشه‌ها، مشخصات فنی، برآوردها و … هستند. برای تهیه چنین مدارکی، امروزه معمولاً تیم طراحی، روش‌ها و دستورالعمل‌های استانداردی را برای رشته‌های مختلف مهندسی آماده کرده و کار تهیه این مدارک را با استفاده از کامپیوتر و یا نرم‌افزارهای […]