اکتبر 23, 2019

ادعاها (Claims) و خدمات قراردادی

برای یک قرارداد، تکمیل به‌موقع، با بودجه (برآورد) در نظر گرفته شده، بدون وجود تغییر، خطا، نقص یا بروز عوامل پیش­بینی نشده طبیعی، یک اتفاق نادر است. لذا با توجه به این بستر، ادعاها (کلیم­‌ها) جزء جدایی­‌ناپذیر قراردادها هستند و همواره مطرح می­‌گردند. کلیم به‌طور ساده، ادعای حق یک طرف […]