اکتبر 23, 2019

نظارت و بازرسی مهندسی

ساخت و اجرای یک پروژه، انجام کار مطابق اسناد قرارداد است. از آنجایی که ساخت و اجرا، یک تلاش تیمی و دسته جمعی است که در آن پیمانکاران، پیمانکاران جزء، آزمایشگاه‌ها، شرکت طراحی، مشاوران، کارفرما و سایرین، همگی در راستای هدف مشترک تحویل پروژه، مشغول به فعالیت هستند؛ مسئولیت­‌های مقدماتی […]