ژانویه 13, 2023

مهارت‌های ضروری و کاربرد PTC Mathcad در محاسبات فنی

برنامه نرم افزاری PTC Mathcad یک برنامه قدرتمند و با استقبال گسترده در دنیا برای تهیه و سازماندهی محاسبات فنی و مهندسی است. آموزش Mathcad معمولاً در دو تراز مقدماتی و پیشرفته انجام می‌شود. دوره حاضر ترکیبی از هر دو تراز است.
دسامبر 10, 2019

مت کد (Mathcad)

اسناد طراحی و مهندسی معمولاً شامل گزارشات اطلاعاتی، محاسبات، گزارشات طراحی، نقشه‌ها، مشخصات فنی، برآوردها و … هستند. برای تهیه چنین مدارکی، امروزه معمولاً تیم طراحی، روش‌ها و دستورالعمل‌های استانداردی را برای رشته‌های مختلف مهندسی آماده کرده و کار تهیه این مدارک را با استفاده از کامپیوتر و یا نرم‌افزارهای […]